Traži po stranicamaPODNEBLJE GOVORI, MI SLUŠAMO

 

Naslovna » Područje


 

Imanje Lipovac

Vinove loze su posađene na pripremljenim kamenim terasama sa Jugo-Zapadne strane planinskih padina. Tokom cijelog dana kamen sakuplja sunčevu toplotu i otpušta je noću. Zahvaljujući tome, grožđe sakuplja maksimalnu količinu šećera.

 

Mjesto pod suncem

Ukupna površina vinograda iznosi 22 hektara, a visina je 400 metara iznad nivoa mora. To područje je izabrano kao najbolje za vinogradarstvo s tačke gledišta reljefa i zemljišta. Planinske padine sela Građani predodređene su za gajenje bijelog grožđa autohtonih sorti.

Zagarač je prelijepi prirodni amfiteatar sa pogledom na Podgoricu. Lokalna klima stvara idealne uslove za loze crnog grožđa. Gustina zasada iznosi 5000 po hektaru.

Svjedoci nove epohe

Teško je zamisliti da je tradicija vinarstva ovdje sačuvana od 3 vijeka prije nove ere, o čemu svjedoče amfore i vrčevi nađeni prilikom arheoloških iskopavanja.

Vinogradarstvo je bilo razvijeno i igralo je značajnu ulogu u životu stanovnika tih mjesta tokom mnogih vjekova. Ipak, za vrijeme mnogobrojnih ratova u periodu od 15 do 19 vijeka, a naročito za vrijeme turske najezde, gajenje grožđa i pravljenje vina je bilo znatno smanjeno i u nekim krajevima potpuno obustavljeno. I tek u 19 – 20 vijeku ta grana poljoprivrede se ponovo rađa i doživljava procvat.

Danas su obrađeno zemljište i vinogradi „Lipovac“ najbolji svjedoci nove epohe.

Mjesto pod suncem

Ukupna površina vinograda iznosi 22 hektara, a visina je 400 metara iznad nivoa mora. To područje je izabrano kao najbolje za vinogradarstvo s tačke gledišta reljefa i zemljišta. Planinske padine sela Građani predodređene su za gajenje bijelog grožđa autohtonih sorti.

Zagarač je prelijepi prirodni amfiteatar sa pogledom na Podgoricu. Lokalna klima stvara idealne uslove za loze crnog grožđa. Gustina zasada iznosi 5000 po hektaru.


Svjedoci nove epohe

Teško je zamisliti da je tradicija vinarstva ovdje sačuvana od 3 vijeka prije nove ere, o čemu svjedoče amfore i vrčevi nađeni prilikom arheoloških iskopavanja.

Vinogradarstvo je bilo razvijeno i igralo je značajnu ulogu u životu stanovnika tih mjesta tokom mnogih vjekova. Ipak, za vrijeme mnogobrojnih ratova u periodu od 15 do 19 vijeka, a naročito za vrijeme turske najezde, gajenje grožđa i pravljenje vina je bilo znatno smanjeno i u nekim krajevima potpuno obustavljeno. I tek u 19 – 20 vijeku ta grana poljoprivrede se ponovo rađa i doživljava procvat.

Danas su obrađeno zemljište i vinogradi „Lipovac“ najbolji svjedoci nove epohe.